9 fakotra koji utiču na povećanje rizika obolijevanja od raka

Postoje mnoge navike koje dovode do povećanja rizika obolijevanja od raka i skoro isto toliko stvari koje možemo uraditi da taj rizik smanjimo. Ali znati koje su to navike je malo teže obzirom na to da nauka plasira stalno nove dokaze o tome šta znamo odnosno ne znamo o obolijevanju od raka.GMO – nema ubjedljivih dokaza o povezanosti sa bolestima raka

Kontroverznost u vezi genetski modifikovanih organizama traje već neko vrijeme, ali naučnici nisu uspjeli da pronađu ubjedljivu vezu između GMO hrane i oboljenja raka, rekla je Alice Bender, vođa nutricionog programa pri AICR (Američki institut za istraživanje raka), za Business Insider.
Iako nikad nije dokazana povezanost, 54% ispitanika su naveli da konzumacija GMO hrane ima značajnu ulogu pri razvoju raka.Hormoni u goveđem mesu  – nema ubjedljivih dokaza o povezanosti sa bolestima raka

Ovo je još jedan slučaj gdje nije bilo dovoljno dokaza da se ovakva hrana poveže sa povećanim rizikom obolijevanja od raka.
Ipak 52% ispitanika je imalo drugačije mišljenje.Ishrana sa visokim unosom masti i šećera – nema ubjedljivih dokaza o povezanosti sa bolestima raka

Prema ACIR-u nema ubjedljivih dokaza o povezanosti ishrane bogate mastima i šećerima i povećanog rizika obolijevanaja od raka. Kada se radi o šećeru, on je povezan sa gojaznošću za koju je dokazano da utiče na povećanje rizika. Ali za šećer sam po sebi ne postoji dovoljno dokaza da se poveže se oboljenima raka. Pogotovo kada se radi o tvrdnjama da šećer ubrzava širenje raka. Šećer hrani sve ćelije proprcionalno a ne hrani ćelije raka više, prema tvrdnjama MDAnderson Cancer Center-a.
Iako povezanost nije dokazana, 44% ispitanika su rekli da vjeruju da ishrana bogata mastima ima značajan uticaj na rizik obolijevanja od raka a 28% ispitanika je reklo isto to za šečer.Stres – nije jasno da li postoje dokazi o povezanosti sa bolestima raka

Stres se može povezati sa drugim oboljenjima ali kada se radi o raku, istraživanja nisu dala jasne rezultate. Čak 56% vjeruje da postoji povezanost stresa sa rizikom obolijevanja od raka.Kafa – potencijalna  povezanost sa sprečavanjem razvoja raka

U junu 2016. godine Internacionalna agencija za istraživanje raka Svjetske Zdravstvene Organizacije (IARC) nije pronašla dokaze o karcinogenosti kafe. Ipak, saznali su da vrući napitci vjerovatno uzrokuju rak jednjaka – tip raka koji je prilično rijedak.
Zapravo konzumacija kafe bi mogla imati pozitivno dejstvo. Prema AIRC, konzumiranje kafe bi moglo da smanji rizik kod raka jetre i raka endometrijuma.
Ipak, nije mnogo ispitanika bilo upoznato sa pozitivnim dejstvima kafe. Samo 10% njih je reklo da vjeruje da kafa ima pozitvivna dejstva kod prevencije raka.


Gojaznost – vrlo čvrsti dokazi o povezanosti sa rakom

Gojaznost je povezana sa povećanim rizikom obolijevanja od određenih vrsta karcinoma, uključujući karcinom gušterače, jednjaka, kolorektalni karcinom, karcinom dojke i štitne žlijezde.
Iako je povezanost prilično dobro dokazana, samo polovina ispitanika je navela gojaznost kao faktor rizika.


Neaktivnost – jasne veze sa karcinomom

Dokazi su prilično jasni da postoji veza između fizičke aktivnosti i raka – naime, fizička aktivnost može umanjiti rizik obolijevanja od određenih vrsta raka. Istraživanja su pokazala da je rizik obolijevanja od raka dojke niži kod žena koje su fizički aktivne u odnosu na one koje su neaktivne.
Ipak, samo 39% ispitanika smtralo je da aktivnost utiče na rizik obolijevanja od raka.


Alkohol – rastući dokazi o povezanosti sa rakom
Dokazi o povezanosti alkohola sa rizikom obolijevanja od raka rastu i istraživači su ga povezali sa rakom vrata i glave, jednjaka, jetre, dojke i kolorektalnim rakom.
Istovremeno svijest o riziku se smanjuje. Samo 39% ispitanika su rekli da alkohol predstavlja faktor rizika.  Manji broj nego 2001. godine kada je istraživanje počelo.


Crveno meso ili suhomesnati proizvodi – zadnjih godina povezani sa rizikom oboljevanja od raka

2015. godine Svjetska Zdravstvena Organizacija objavila je istraživanje u kojem je dokazana veza između crvenog i procesuiranog mesa i raka, tačnije procesuiranog mesa i kolorektalnog karcinoma.


Genetika – čvrsti dokazi o povezanosti sa rakom

Određene mutacije u našoj DNK mogu da stvore predispozicije za razvoj karcinoma (npr. BRCA geni koji mogu povećati rizik oboljenja od raka dojke sa 7% na 55-65% ako imate BRCA1 ili 2 mutacije).
AICR je naglasila da karcinomi povezani sa tim genima čine samo 5-10% svih karcinoma, što znači da drugi faktori mogu igrati značajnu ulogu kod razvoja karcinoma.
87% ispitanika je smatralo da genetika utiče na predispozicije obolijevanja od raka.


Duvan – čvrsti dokazi o povezanosti sa više vrsta karcinoma

Za duvan je opšte poznato da je povezan sa povećanim rizikom oboljevanja od raka.
93% ispitanika je imalo takvo mišljenje.Izloženost suncu - čvrsti dokazi o povezanosti sa  rakom

Nema komentara :

Objavi komentar